IT Sourcing


Liggende uten bilde business cardGyril er din partner i arbeidet med å skape en optimal struktur på dine IT-ressurser. Vi gir våre kunder tilgang til riktig IT ressurser både i Norge og utlandet. Vi leverer sourcing tjenester som dedikerte team, prosjekt team og konsulenter i Norge og utlandet.

IT Sourcing innebærer leveranse av konsulenter eller hele team som kan være prosjektrelatert eller dedikerte team som jobber for deg fra utlandet.
Gjennom Gyril Jedi kan vi tilby dyktige og høyt kompetente senior konsulenter. Sourcing kan leveres som en kombinasjon med senior konsulenter som leder teamet i utlandet.

Prosjekt team innebærer at Gyril har ansvar for at prosjektet gjennomføres etter avtale med kunde.

For å nå de mest kvalifiserte kandidatene arbeider Gyril sine rekrutteringsrådgivere med parallelle søk. Vi jobber med utsendelse via våre omfattende CV-databaser og med målrettet annonsering i nøye utvalgte medier for å tiltrekke oss de kandidatene som aktivt søker jobb. Personer som ikke er aktivt arbeidssøkende, kontaktes gjennom det vi kaller sosial rekruttering. Sosial rekruttering innebærer at vi anvender sosiale medier som eksempelvis LinkedIn, Twitter og Facebook for enkelt og raskt å kommunisere med vårt unike nettverk.

 

 

Hva er våre leveranseområderleveranseområder

Vi leverer sourcing tjenester innen IT: Arkitektur, – integrasjon, -systemutvikling, -drift, -test og -support til reduserte kostnader.

Gyril tilbyr IT Sourcing for en rekke fagområder. Ofte tenker man på programvareutvikling som et område hvor mange har benyttet utviklingsressurser i utlandet. Men også i andre områder som support og test hvor man gjerne har lange dager og en krevende internasjonal kundebase kan bruk av dedikerte team være den beste løsningen for din organisasjon. Våre ressurssentre er basert i Ukraina, Polen, Russland og Spania.

 

 

 

potenzialanalyse31Gyril tilbyr løsninger som før var forbeholdt kun de største foretakene.

IT-markedene er i endring. Tilgang til riktigressurser, enten som fast ansatte eller som innleide konsulenter, er en kritisk suksessfaktor. Flere selskap jobber med team som er en blanding av egne ansatte og konsulenter. Mange av disse er distribuert over flere geografiske lokasjoner, også slik finner vi markedets beste IT-talenter over landegrenser.
Leveranse av dedikerte team betyr at du har ansatte i våre ressurssentre som:

 • Jobber 100 % for deg under din instruks
 • Jobber med din organisasjon i Norge

Ofte benytter man prosesser slik som scrum eller kanban. Kommunikasjon foregår via samhandling online og ved regelmessige besøk. Dette er en kontinuerlig og langsiktig samarbeidsform.

 

Dedikerte team kan ha ulike sammensetninger:

 • Det kan være blandede teambanner-image-employers
  • Mest fra Norge
  • Mest fra Utlandet
 • Det kan være egne team
  • Blandede team
  • Spesialist team

 

 

Det er ikke nok at det er billig, det må også fungereoppfølging

Gyril bidrar med oppstart og kontinuerlig oppfølging. Senior ressursene fra Gyril har lang erfaring med IT operasjoner og erfaring fra å lede dedikerte near-shoring team, deltar vanligvis i nye eller allerede etablerte team hos kunden. Dette sikrer en effektiv drift og en rimelig og fleksibel organisasjon.

For å sikre høy kontinuerlig kvalitet gjennomfører Gyril blant annet følgende tiltak:

 • Integrasjon av teamet i kundens miljø i startfasen
 • Teammøte for oppsummering, diskusjon og definering av nye tiltak
 • Videre oppfølging av avtalte tiltak, støtte til kommunikasjon, problemløsning og teknisk og administrativ oppfølging.

Hva som er riktig modell for deg avhenger av en rekke forhold. Det kan også være fornuftig å blande disse modellene. Uansett vil Gyril jobbe hardt for at du skal lykkes.