Rådgivning


Gyril pilarsGyril leverer rådgivningstjenester innenfor en rekke områder med formål å øke din konkurransekraft gjennom en bedre utnyttelse av dine ressurser. Ved bruk av dedikerte team som er lokalisert i utlandet er det viktig med et riktig oppsett og kontinuerlig oppfølging for å lykkes. Våre rådgivningstjenester følger med levering av dedikerte team eller kan benyttes seperat.

Hvordan er din tilgang til høyt kvalifisert kompetanse til riktig pris?
Hvordan påvirker personalkostnader din evne til ekspansjon?
Hvordan er produktiviteten i dagens team?
Kunne du tenke deg lengre åpningstider på drift, utvikling og support?
Hvordan er din evne til å gjøre raske endringer?
Opplever du langsom oppskalering og problematisk nedskalering?

Gyril har utviklet en metode for “Collaborative Value Model” som gir våre kunder mulighet til å benytte strategiske verktøy for å nå sine mål ved å øke deres konkurransekraft, markedsevner og leveringsdyktighet. Samtidig kan man redusere sine kostnader. Metoden baserer seg på grunnelementene av vår forreningsmodell: Waste Management, Team Design, Motivasjon & Kompetanse. Disse elementene smelter vi sammen med strategisk og taktisk rådgivning for å levere det vi kaller Right Staffing. Right Staffing sørger for at våre kunder får en motivert og samarbeidene organisasjon som er produktiv og kostnadseffektiv.

Gyril tilbyr rådgivningstjenester for å øke effektiviten i din organisasjon. Vi kan gjennomføre strategianalyser, gjennomgå dine arbeidsprosesser og IT arkitektur i tillegg til rådgivning rundt valg av ressurssammensetning. Resultatet er bedret markedsmuligheter, økt leveringsevne, økt ansatttilfredshet og en motivert og fokusert organisasjon.